Hyzmatlar

 • XMT-JK408 seriýaly köp ugurly akylly temperatura gözegçiligi

  XMT-JK408 seriýaly köp ugurly akylly temperatura gözegçiligi

  XMT * JK dört taraplaýyn temperatura gözegçiligi dört datçigi sinhron we amatly birleşdirip, guralyň sesini peseldip biler.Aýry-aýry awto-sazlamak tertibi we tutuş maşyn dolandyryşynda has takyk we has ygtybarly PID parametr funksiýasy bar.
 • Basyş görnüşiniň temperatura datçigi

  Basyş görnüşiniň temperatura datçigi

  Paket, egin-eşik, çaphana, rezin we iýmit we ş.m. we elektrik peç senagaty üçin täze ölçeg temperatura datçigi.Önümçilikde suwuk, bug, gaz we gaty temperaturany ölçäp bilerler.Aýratynlyklary şoka çydamly, ýokary temperatura çydamly we uzak ömür.-200-den 1600 ° C aralygynda temperaturany ölçemek we awtomatiki gözegçilik üçin ulanylýar.
 • XMT-808 seriýaly uniwersal giriş görnüşi akylly temperatura gözegçilik ediji

  XMT-808 seriýaly uniwersal giriş görnüşi akylly temperatura gözegçilik ediji

  XMT * 808 seriýaly aňtaw temperaturasynyň gözegçisi häzirki döwürde iň ösen monolit mikrokompýuteriň esasy bölegi hökmünde per periferiýa ýygnanyşygyny azaltmak we ygtybarlylygy ýokarlandyrmak uses adaty PID gözegçiligi bilen utgaşdyrylan teoriýanyň dolandyryş usulyny ulanýar we gözegçilik prosesini çalt artykmaçlyk bilen ýerine ýetirýär jogap 、 kiçi artykmaç 、 ýokary durnukly döwlet takyklygy.Performanceokary öndürijilik, ýokary ygtybarlylyk, doly giriş funksiýasy bilen aňtaw temperaturasynyň gözegçisi, funksiýasy zerur bolan temperaturany ölçemek we gözegçilik etmek üçin amatlydyr other beýleki senagat parametrlerini ölçemek we gözegçilik bilen utgaşýar.

Biz hakda

 • 7d46ae6e
 • _MG_7202

IŞLER 1998

“Yuyao changjiang Temperatura Meter Zawody” (uyauyao Gongyi Meter Co., Ltd.), ýokary tehnologiýalarda agdyklyk edýän we tehniki dizaýny, önümçiligi, satuwy we marketingi birleşdirýän kärhana toparydyr.Kompaniýa 1995-nji ýylda esaslandyryldy, temperatura gözegçilik ediji önümler bolup, 20 ýyldan gowrak önümçilik we amaly tejribe toplady;kompaniýa içerki temperatura gözegçiligini öndürijileriň öňdebaryjy öndürijisi, ýyllyk 500 000-den gowrak temperatura gözegçileriniň önümçiligi we satuwy, bu kompaniýa awtomatiki kompýuter çip maşyn öndürmek liniýalary, gurşunsyz goşa tolkun lehimleýji maşyn we beýleki önümçilik enjamlary turbageçirijisini goşmak bilen häzirki zaman önümçilik enjamlaryna eýedir. .

Biz ynamdar

Adaty müşderilerimiz

hyzmatdaş_01
hyzmatdaş_02
hyzmatdaş_03
hyzmatdaş_04
hyzmatdaş_05

Işläp bilmeýärsiňizmi?Kompýuteriňiz doňýarmy?

Işiňize gaýdyp gelmäge kömek ederis. Çalt we hil taýdan.

7d46ae6e