ตัวควบคุมการตรวจจับการเดินทางด้วยอุณหภูมิอัจฉริยะแบบหลายทาง