มีหลายวิธีที่ชาญฉลาดอุณหภูมิธุดงค์การตรวจสอบควบคุม