Акылдуу PID температураны жана нымдуулукту башкаруучусу